(bv: 990011002, 029199170, 991516037, 049899004, 199799007, 099899051, 191301012, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299005) met declaratienummer (15D040)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6352 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 540,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0260%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0327%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1317%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,9284%
190205Verpleegdag klasse 3B.1,9616%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0912%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,0862%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,1111%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,29%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,046%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,064%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,033%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,083%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,023%
87070Echografie van de buikorganen.1,163%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,162%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,0531%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7228%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2226%
70442Natrium1,2625%
70443Kalium1,2525%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,6825%
70715Trombocyten tellen1,1724%
70419Kreatinine1,2324%
70116Ureum1,2120%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1219%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1919%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1117%
74896Alkalische fosfatase1,1116%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1316%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1115%
70703Bezinkingssnelheid1,0912%
70707Protrombinetijd1,389%
74895Kreatine-fosfokinase1,149%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,339%
70718Differentiele telling (machinaal)1,097%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,387%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,957%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,156%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,054%
74802Albumine1,154%
70425Cholesterol, totaal1,034%
70119Chloride1,224%
70307Amylase1,094%
74801Eiwit1,083%
74251Cholesterol, HDL1,253%
70460Triglyceriden1,013%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,593%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,113%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,893%
70303Sediment1,133%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,843%
70424Alkali reserve1,222%
72573Thyrotrofine (TSH)1,062%
70421Fosfaat1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,027%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,773%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0687%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0172%
;