(bv: 219699020, 998418022, 990089078, 990022059, 028999035, 991016028, 990216020, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (192001055) met declaratienummer (15B336)

Ingreep aan een gewricht bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling


Prijs van: Ingreep aan een gewricht bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandelingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 8 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 21 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4274%
190011Eerste polikliniekbezoek.126%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.129%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.14,1654%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,2511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.114%
39413Artroscopie van de schouder in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde schouder in een zitting.16%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38824Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.131%
38240Arthrotomie van de elleboog.1,1420%
38826Verwijdering een of meerdere schroeven uit een bot.117%
38740Arthrotomie van het enkelgewricht.1,511%
38751Operatie hallux rigidus.16%
39032Transplantatie van bot of kraakbeen.16%
38823Verwijdering krammen na een epiphysiodese.13%
38241Synoviectomie van het ellebooggewricht.13%
38136Operatieve behandeling supra- of intracondylaire humerus fractuur.13%
38541Capsulectomie en artrolyse van het heupgewricht.13%
38173Operatie herstel cuffrupturen.13%
38569Verwijderen van een gečmplanteerde total hip + rečmplantatie nieuwe total hip.13%
38812Verwijderen van een of meerdere exostosen van middelgrote beenderen zoals hand- en voetwortel.13%
38212Operatieve behandeling pseudarthrose aan de elleboog en/of onderarm, zonder beentransplantaat.23%
38872Transpositie van een pees, verzetten van de insertie.13%
38640Eenvoudige artrotomie of achterste capsulotomie van de knie.23%
38819Verwijdering van centrale mergpen uit een bot.13%
38703Osteotomie os metatarsale of decapitatie os metatarsale (zie 038704 voor osteotomie met distractie).13%
38111Operatieve behandeling pseudarthrose aan de schoudergordel en/of de bovenarm, met beentransplantaat.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,8317%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.19%
38798Gipsschoen.2,339%
38885(Poli-)klinisch aanleggen van circulair arm- of beengips als vervolgbehandeling van elders behandelde of gereponeerde fracturen.2,56%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.16%
38905Maken grote statische spalk.1,56%
38895Verwijderen groot gips.2,56%
38899Verwijderen zinklijmverband.16%
38628Verwijderen circulair gips been bij elders aangelegd gips.13%
38695Loopgips.13%
38893Scharniergips.13%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.13%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.13%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.13%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.23%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,0837%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,814%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.214%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,339%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,679%
89070Echografie onderste extremiteit.16%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.16%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,56%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,56%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.13%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.13%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
120030Statisch skeletonderzoek.13%
87070Echografie van de buikorganen.13%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.13%
120031Meerfasen skeletonderzoek.13%
87090MRI abdomen.13%
120095Beenmergonderzoek (093).13%
88090MRI bekken.13%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,6946%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,5437%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.12,5437%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,9131%
70443Kalium429%
70419Kreatinine4,129%
70703Bezinkingssnelheid6,529%
70442Natrium4,229%
70116Ureum4,1126%
70715Trombocyten tellen1,517%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,6717%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,414%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase311%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,7511%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,7511%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,7511%
70718Differentiele telling (machinaal)3,7511%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,339%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,679%
74896Alkalische fosfatase3,679%
70717Differentiele telling (hand)1,339%
70707Protrombinetijd5,56%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd76%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,56%
70119Chloride2,56%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)36%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,56%
70307Amylase33%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.23%
70496Osmolariteit23%
74801Eiwit33%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.33%
70128Kreatine13%
74802Albumine33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,8334%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch426%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,7826%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,517%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,8317%
70517Beta lactamase test39%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,56%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.16%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,56%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig16%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief13%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.23%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch13%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd73%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay13,56%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,339%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190305Totale heup.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2546%
39692Preassessment opname.1,1323%
39691Preassessment dagopname.114%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,56%
;