(bv: 990116003, 040401002, 020112028, 149599011, 020108229, 020107007, 109699018, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (192001048) met declaratienummer (15B331)

Ingreep aan een gewricht (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling


Prijs van: Ingreep aan een gewricht (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandelingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 13 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 11 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.13100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38619Redressie onder narcose bij bewegingsbeperkingen, bijvoorbeeld bij reuma.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70689C-reactive proteinen (CRP)1100%
70703Bezinkingssnelheid1100%
70718Differentiele telling (machinaal)1100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1100%
70303Sediment1100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.17100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2100%
39692Preassessment opname.1100%
;