(bv: 089999075, 029099067, 979003016, 069899234, 199299051, 039899010, 099699067, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (192001038) met declaratienummer (15B323)

Ingreep aan de heup bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling


Prijs van: Ingreep aan de heup bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandelingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 57 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3688%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1719%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1719%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.113%
190035Dagverpleging I.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,5569%
190205Verpleegdag klasse 3B.6,339%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2538%
39411Arthroscopie van de knie in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde knie in een zitting.113%
38883Naaldbiopsie of punctie uit gewrichten.13%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.13%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.13%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
39410Arthroscopie van de knie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38824Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.128%
38541Capsulectomie en artrolyse van het heupgewricht.122%
38822Verwijdering van cerclages of K-draad uit een bot.113%
38640Eenvoudige artrotomie of achterste capsulotomie van de knie.113%
38826Verwijdering een of meerdere schroeven uit een bot.113%
38643Totale of partiŽle meniscectomie.19%
38534Operatieve behandeling, ongeacht de techniek, fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra-of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal.16%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,56%
38111Operatieve behandeling pseudarthrose aan de schoudergordel en/of de bovenarm, met beentransplantaat.13%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
38535Operatieve behandeling van per- en intertrochantaire fractuur van het femur.13%
38740Arthrotomie van het enkelgewricht.13%
38851Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.13%
38807Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.13%
38567Vervanging van de femurkop en het acetabulum.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.16%
39680Perifeer infuus inbrengen.13%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.13%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.13%
38628Verwijderen circulair gips been bij elders aangelegd gips.13%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,3269%
120031Meerfasen skeletonderzoek.116%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,616%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).116%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,216%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,2513%
89070Echografie onderste extremiteit.113%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.16%
120030Statisch skeletonderzoek.16%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.16%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.16%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.16%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.13%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).13%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.33%
120230SPECT van skelet detail.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,5881%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,4478%
70419Kreatinine2,4866%
70442Natrium2,4563%
70443Kalium2,4563%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,2256%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,8956%
70703Bezinkingssnelheid3,8356%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,9453%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,550%
70715Trombocyten tellen2,2944%
70116Ureum2,6941%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,1834%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,8825%
70718Differentiele telling (machinaal)2,8825%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,8825%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,5722%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase322%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,4322%
74896Alkalische fosfatase3,1719%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk219%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,216%
74895Kreatine-fosfokinase1,616%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.213%
70119Chloride1,7513%
70303Sediment1,2513%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,56%
70717Differentiele telling (hand)1,56%
74802Albumine2,56%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed16%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,56%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed16%
70707Protrombinetijd36%
70421Fosfaat16%
74801Eiwit3,56%
70468Melkzuur13%
70307Amylase13%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).13%
78192Erytrocytenvolume23%
70425Cholesterol, totaal13%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym23%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)13%
74899Troponine, cardiale isovorm23%
72649Ferritine33%
70744Alkalische fosfatase, kwantitatief, in leucocyten43%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).43%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)23%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
70716Reticulocyten tellen103%
70424Alkali reserve13%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1347%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch347%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3319%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,339%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch296%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,56%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)23%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch23%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch33%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,7334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190345Kop-hals prothese, lang.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,514%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0472%
39692Preassessment opname.1,1950%
39691Preassessment dagopname.16%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.26%
;