(bv: 972804023, 979002010, 019999005, 029199204, 029499015, 029199263, 170901055, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (192001031) met declaratienummer (15B318)

Ingreep aan een gewricht bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling


Prijs van: Ingreep aan een gewricht bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandelingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 13 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 77 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8995%
190011Eerste polikliniekbezoek.130%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.123%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.13,2785%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,5712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5820%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38140Arthrotomie van het schoudergewricht.1,540%
38764Arthrodese van het talo-cruraal gewricht.115%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.1,3310%
38808Excochleatie en/of sequestrotomie van grote beenderen.1,28%
38778Verwijderen prothese enkelgewricht.1,28%
38166Verwijderen prothese humeruskop en schouderkom.18%
38540Arthrotomie van de heup.1,28%
38165Verwijderen prothese humeruskop.1,257%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,335%
38267Verwijderen prothese elleboog.13%
38150Schouderresectie respectievelijk arthrodese.13%
38826Verwijdering een of meerdere schroeven uit een bot.13%
38311Verwijderen van een prothese uit een vinger of hand.13%
38834Continuiteitsresectie gevolgd door arthrodese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht bij middelgrote beenderen.13%
38354Arthrodese van het polsgewricht.13%
38100Acromionresectie.13%
38807Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.13%
38264Prothese implantatie distale ulna-of radiuskop.13%
39032Transplantatie van bot of kraakbeen.13%
38762Arthrodese voetwortel met aanliggende gewrichten (o.a. triple arthrodese of subtalaire arthrodese).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,8612%
38895Verwijderen groot gips.1,3310%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,3310%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,1710%
38695Loopgips.18%
38903Maken kleine statische spalk.1,257%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.13%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.23%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.2,3637%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0820%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.320%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1710%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,510%
84042CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,28%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,48%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.15%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.15%
120031Meerfasen skeletonderzoek.15%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.15%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,8670%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,9763%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,4647%
70419Kreatinine3,8945%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,7845%
70442Natrium3,8843%
70443Kalium4,1943%
70703Bezinkingssnelheid7,9242%
70116Ureum3,733%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,2830%
70715Trombocyten tellen3,8228%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,5627%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6927%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4312%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2912%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,28%
70718Differentiele telling (machinaal)1,88%
74896Alkalische fosfatase1,68%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,68%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,757%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,257%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,757%
70119Chloride15%
70716Reticulocyten tellen1,53%
70424Alkali reserve13%
70303Sediment1,53%
72649Ferritine1,53%
70707Protrombinetijd53%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.23%
74065HbAlc13%
70714Eosinofielen tellen6,53%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.13%
72582Foliumzuur1,53%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk13%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,7362%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk350%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,733%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch19,7527%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch210%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,510%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,68%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch17%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch3,675%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,675%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).15%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum33%
70514Interactie MRC van twee antibiotica2,53%
70517Beta lactamase test33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay9,257%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,7230%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190305Totale heup.13%
190320Prothese Radiuskopje.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2865%
39692Preassessment opname.1,6735%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,513%
190034Afwezigheidsdag1,53%
190022Analyse behandeladvies en/of behandeling elders opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second opinion.13%
;