(bv: 029199195, 110401049, 131999032, 099999039, 020108045, 029299016, 020110053, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (192001030) met declaratienummer (15B317)

Ingreep aan een gewricht (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling


Prijs van: Ingreep aan een gewricht (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandelingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 18 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,683%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,242%
190011Eerste polikliniekbezoek.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.383%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,517%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38482Gipsbed ten behoeve van niet-operatieve redressie van ernstige verkromming van de wervelkolom.18%
38179Repositie schouderluxatie.18%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.18%
38181Abductiegips schouder.18%
38877Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, beperkt.18%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.28%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,6725%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.217%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.117%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.28%
120030Statisch skeletonderzoek.18%
120031Meerfasen skeletonderzoek.18%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.18%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,550%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,6750%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).342%
70703Bezinkingssnelheid1,242%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,442%
70419Kreatinine1,517%
70442Natrium1,517%
70116Ureum1,517%
70443Kalium1,517%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.117%
70715Trombocyten tellen18%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)28%
78192Erytrocytenvolume28%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).38%
70717Differentiele telling (hand)28%
70718Differentiele telling (machinaal)18%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)28%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel18%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,6725%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch117%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk117%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum18%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1750%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname158%
39692Preassessment opname.117%
39691Preassessment dagopname.18%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.18%
;