(bv: 020112007, 099899074, 060301011, 990416043, 991116021, 990061043, 991516034, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (192001007) met declaratienummer (15B296)

Verwijderen en opnieuw implanteren van (een deel van) een heupprothese bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling


Prijs van: Verwijderen en opnieuw implanteren van (een deel van) een heupprothese bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandelingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 13 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2168 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 13 460,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0776%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0828%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2121%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,5987%
190205Verpleegdag klasse 3B.15,2712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,229%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38569Verwijderen van een gečmplanteerde total hip + rečmplantatie nieuwe total hip.1,0482%
38567Vervanging van de femurkop en het acetabulum.1,0215%
38560Acetabuloplastiek.1,127%
38568Verwijderen total hip bij een niet aan de operatie aansluitende infectie.1,075%
38540Arthrotomie van de heup.1,575%
38565Vervanging van de femurkop.13%
38534Operatieve behandeling, ongeacht de techniek, fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra-of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal.1,022%
39032Transplantatie van bot of kraakbeen.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,276%
38556Onbloedige repositie traumatische heupluxatie.1,366%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,093%
39099Anesthesie bij behandeling met radium of isotopen in gesloten bronnen.1,182%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,6697%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,6514%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,5313%
120031Meerfasen skeletonderzoek.1,018%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,217%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,214%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,014%
120030Statisch skeletonderzoek.1,043%
89070Echografie onderste extremiteit.1,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,3898%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,0992%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,2274%
70443Kalium3,3870%
70419Kreatinine3,0868%
70442Natrium3,3168%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,5465%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,6461%
70715Trombocyten tellen3,5853%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,2752%
70703Bezinkingssnelheid3,650%
70116Ureum3,0148%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,2138%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,933%
74891ALAT, SGPT, Transaminase220%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9619%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,118%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,1117%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6216%
74896Alkalische fosfatase2,0815%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,1413%
70707Protrombinetijd3,3912%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,0311%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,5211%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,911%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,5210%
70303Sediment1,2510%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7710%
70119Chloride2,159%
74802Albumine1,869%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,097%
74801Eiwit1,496%
74895Kreatine-fosfokinase2,026%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,656%
70421Fosfaat2,176%
70717Differentiele telling (hand)1,725%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,345%
70424Alkali reserve3,614%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu3,474%
70469Magnesium2,264%
72573Thyrotrofine (TSH)1,123%
70468Melkzuur2,683%
70307Amylase1,583%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,663%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,833%
70714Eosinofielen tellen3,53%
72649Ferritine1,493%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,133%
70487Fibrinogeen1,252%
72570Thyroxine (vrij T4)1,212%
74899Troponine, cardiale isovorm1,72%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,4660%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,7750%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3223%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,0717%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch20,0212%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,289%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,167%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,564%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,073%
70517Beta lactamase test2,163%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,843%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0816%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,653%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay7,962%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,3456%
193012Enkelvoudige ergotherapie1,994%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190305Totale heup.1,2397%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,129%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,784%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1573%
39692Preassessment opname.1,1239%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,439%
39691Preassessment dagopname.1,022%
;