(bv: 119499064, 089999009, 990003019, 110101005, 990616055, 210301002, 199299014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (189999010) met declaratienummer (15D015)

Diagnostisch onderzoek (met logopedisch onderzoek) bij Een spraak- of stemaandoening


Prijs van: Diagnostisch onderzoek (met logopedisch onderzoek) bij Een spraak- of stemaandoeningKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 211 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 590,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6779%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0470%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,7357%
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,2132%
32280Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,2620%
39794Eenvoudige toon-audiometrie.1,374%
39112Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie beiderzijds.1,034%
190702Toonaudiometrie - audiologisch centrum1,034%
39115Nasendoscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s).13%
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.12%
39795Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,0530%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0413%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,0310%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,17%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.14%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,034%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
39330Inbrengen van contrastmiddel bij bronchografie, per zitting.14%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,153%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.12%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,1413%
70419Kreatinine1,0110%
70116Ureum14%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,24%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,24%
70718Differentiele telling (machinaal)13%
70703Bezinkingssnelheid13%
70489ASAT, SGOT, transaminase12%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase12%
70689C-reactive proteinen (CRP)12%
72573Thyrotrofine (TSH)12%
74891ALAT, SGPT, Transaminase12%
70442Natrium12%
74896Alkalische fosfatase12%
70443Kalium12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,253%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,2798%
193021Logopedie.4,0729%
190741Logopedisch onderzoek - audiologisch centrum1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,113%
;