(bv: 979002187, 199299013, 079799002, 049799012, 020108189, 069499009, 191301006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (179799007) met declaratienummer (15C959)

Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een aangeboren afwijking


Prijs van: Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een aangeboren afwijkingKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1787 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 590,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1682%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,139%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0528%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,066%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,085%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,074%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,13%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38913Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.1,167%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,0414%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,0312%
81290MRI hersenen1,0910%
87070Echografie van de buikorganen.1,116%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,046%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,14%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,854%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,013%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,13%
82490MRI achterste schedelgroeve.12%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,182%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,1424%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,0120%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8120%
70715Trombocyten tellen1,7918%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7618%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7417%
70419Kreatinine1,7717%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,6617%
74896Alkalische fosfatase1,6816%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,7315%
70443Kalium1,5212%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6912%
70442Natrium1,512%
70116Ureum1,3912%
70703Bezinkingssnelheid1,3512%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,9311%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,489%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,447%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,277%
70425Cholesterol, totaal2,096%
72573Thyrotrofine (TSH)1,156%
70460Triglyceriden2,156%
74802Albumine1,486%
70717Differentiele telling (hand)2,076%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,044%
70421Fosfaat1,524%
74801Eiwit1,464%
72570Thyroxine (vrij T4)1,144%
74251Cholesterol, HDL2,063%
74895Kreatine-fosfokinase1,182%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)2,372%
70714Eosinofielen tellen1,862%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,192%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,492%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2419%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6429%
39692Preassessment opname.12%
;