(bv: 040401004, 990035005, 979001152, 192001046, 990516015, 149999081, 020110079, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (170901037) met declaratienummer (15C941)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van de heup


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van de heupKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5475%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1434%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1130%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,5464%
190205Verpleegdag klasse 3B.236%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39400Enkelzijdige arthrografie van de heup.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38582Gipsbroek, niet verband houdende met een operatieve ingreep.1,4730%
38548Onbloedige repositie onder algehele anesthesie met aansluitend heupgips voor heupdysplasie bij pasgeborenen.1,3319%
38556Onbloedige repositie traumatische heupluxatie.111%
38895Verwijderen groot gips.1,1411%
38554Onbloedige repositie onder algehele anesthesie met aansluitend heupgips voor enkelzijdige heupdysplasie bij pasgeborenen.1,1411%
38580Gipsbroek.18%
38889Vernieuwing gipsverband.1,335%
38894Verwijderen klein gips.25%
38496Bekken of schoudergips.13%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,180%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,1455%
89070Echografie onderste extremiteit.4,2122%
39401Arthrografie van de heup.113%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,256%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,335%
89213Arthrografie heupgewricht.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,8813%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).211%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,4311%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,7111%
70442Natrium1,179%
70443Kalium1,179%
70419Kreatinine1,179%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling18%
70116Ureum18%
70715Trombocyten tellen1,28%
74891ALAT, SGPT, Transaminase15%
70489ASAT, SGOT, transaminase15%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.15%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)15%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase13%
70689C-reactive proteinen (CRP)13%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.13%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,53%
70703Bezinkingssnelheid13%
74896Alkalische fosfatase13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1,335%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0970%
39692Preassessment opname.119%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.113%
39691Preassessment dagopname.13%
;