(bv: 131999033, 990004066, 990089077, 090501009, 149999033, 099699026, 991416008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (159899008) met declaratienummer (15B256)

Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Complicaties na de bevalling


Prijs van: Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Complicaties na de bevallingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3004 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 380,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0231%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0425%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2715%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,084%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,2879%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,9217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37532Cardiotocografie.1,134%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,116%
39485Echografie ŗ-vue in verband met zwangerschap.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,9851%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,3150%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,7927%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,7221%
70715Trombocyten tellen1,4921%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,4920%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,0914%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,8111%
70718Differentiele telling (machinaal)1,58%
70419Kreatinine1,567%
70303Sediment1,17%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,486%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,466%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,486%
70703Bezinkingssnelheid1,695%
70130Urinezuur1,55%
70443Kalium1,445%
70442Natrium1,464%
70116Ureum1,394%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,724%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,764%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,523%
70717Differentiele telling (hand)1,413%
74801Eiwit1,433%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,33%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,573%
70707Protrombinetijd1,392%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,519%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,598%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,358%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,226%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,726%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,275%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,763%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,063%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,453%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0637%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0480%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,072%
;