(bv: 029199106, 990616047, 119599014, 990022043, 099699069, 131999082, 990004061, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (150101006) met declaratienummer (15B249)

Curettage (abortus) bij Pathologie in de eerste 16 weken van de zwangerschap


Prijs van: Curettage (abortus) bij Pathologie in de eerste 16 weken van de zwangerschapKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 0 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9605 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 715,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0768%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1453%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1536%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0476%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,6423%
190205Verpleegdag klasse 3B.1,963%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37561Abortus verwijdering (excl. curettage waarbij achteraf uit PA-onderzoek abortus blijkt zie 037191, excl. selectieve intra-uteriene meerlingreductie zie 037570).1,06100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,7357%
39485Echografie ŗ-vue in verband met zwangerschap.1,5237%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,8773%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5368%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,3663%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,5457%
70715Trombocyten tellen1,2825%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3722%
70419Kreatinine1,1311%
70443Kalium1,169%
70442Natrium1,178%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,217%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine2,417%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,537%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,687%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,47%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,145%
70718Differentiele telling (machinaal)1,185%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,74%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,64%
70116Ureum1,143%
70703Bezinkingssnelheid1,23%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,223%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul2,133%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,123%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,162%
70303Sediment1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,193%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,753%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,373%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,262%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0863%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,2913%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.1,0232%
190021Klinische opname1,0829%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3521%
39692Preassessment opname.1,047%
;