(bv: 979001252, 990316070, 979002191, 100501045, 029199023, 029199243, 129999033, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149999023) met declaratienummer (15C922)

Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van urinewegen of prostaat


Prijs van: Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van urinewegen of prostaatKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 6 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 303 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 370,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,6974%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2421%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3414%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.5,6859%
190205Verpleegdag klasse 3B.7,2835%
190206Verpleegdag klasse 3C.2,846%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,4519%
39859Cysto-urethroscopie.1,2317%
39860Chromocystoscopie.1,3112%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36445Primaire operatieve, niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur, perineaal.1,0223%
36448Secundaire operatieve, niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur door middel van het aanleggen van een urethrafistel met behulp van (scrotum-) huidplastiek.1,1218%
36843Primaire chirurgische behandeling van hypospadie met reconstructie van de urethra.1,0412%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).1,078%
36202Operatief verwijderen van een of meerdere corpora aliena.1,028%
36447Secundaire operatieve, niet endoscopische behandeling van een urethraruptuur of urethrastrictuur.1,147%
36421Operatieve behandeling van een of meerdere urethrafistels.16%
36496Urethrotomia interna ŗ-vue, bijvoorbeeld volgens Sachse.1,145%
39161Endoscopisch katheteriseren of sonderen van nierbekken of ureter.1,134%
36234Diverticulectomie blaaswand, open procedure (zie 036233 voor laparoscopisch).13%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).13%
36131Implanteren van een of beide ureteren in een gečsoleerd darmsegment.1,173%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,173%
37334Operatie vesico-vaginale fistel.12%
36252Totale cystectomie met urinedeviatie door middel van het implanteren van een of beide ureteren in een geisoleerd darmsegment, in een zitting.1,42%
36498Uretrectomie, open procedure.1,012%
36411Meatotomie.1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,4912%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.1,5237%
39492Echografie van de buikorganen.1,4417%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,318%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,448%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,35%
87070Echografie van de buikorganen.1,45%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,3660%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,1856%
70443Kalium4,147%
70419Kreatinine3,1747%
70442Natrium4,145%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,0241%
70116Ureum2,8935%
70715Trombocyten tellen2,533%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,3127%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0825%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,9123%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8,4818%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,5215%
74896Alkalische fosfatase2,0411%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,1210%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,279%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,349%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,139%
70707Protrombinetijd3,638%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,078%
70119Chloride4,458%
70703Bezinkingssnelheid1,998%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,887%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,217%
70303Sediment1,297%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed117%
70718Differentiele telling (machinaal)1,256%
70469Magnesium3,935%
70468Melkzuur4,45%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,575%
74802Albumine4,775%
70421Fosfaat5,594%
74895Kreatine-fosfokinase2,254%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,384%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,794%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed9,733%
74801Eiwit1,863%
70307Amylase2,173%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,743%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,833%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,612%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,682%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7630%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7624%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,3618%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,3612%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,478%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,477%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,067%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,897%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2526%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4714%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.2,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2679%
39692Preassessment opname.1,130%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,8912%
;