(bv: 199199003, 998418009, 979001192, 029499054, 100101002, 089999078, 089999028, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149599030) met declaratienummer (15C898)

Consult op de polikliniek bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders


Prijs van: Consult op de polikliniek bij Een aandoening van nier(en) of urineleidersKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 14575 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 210,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2367%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0437%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,042%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,088%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine2,1757%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,9153%
70443Kalium1,5850%
70442Natrium1,8349%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,0545%
70116Ureum1,5543%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,1237%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3235%
74801Eiwit1,7733%
70715Trombocyten tellen1,333%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,4532%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3231%
70421Fosfaat1,3530%
74802Albumine1,3329%
70425Cholesterol, totaal1,2321%
74251Cholesterol, HDL1,721%
74896Alkalische fosfatase1,220%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1618%
70460Triglyceriden1,1718%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1618%
70303Sediment1,2817%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1716%
71739Micro-albumine in urine1,3516%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1515%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,215%
70703Bezinkingssnelheid1,1612%
72646Parathormoon (PTH)1,2112%
70130Urinezuur1,3211%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,4811%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,369%
70424Alkali reserve1,329%
74065HbAlc1,299%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,298%
70718Differentiele telling (machinaal)1,178%
70119Chloride1,238%
72649Ferritine1,177%
72573Thyrotrofine (TSH)1,157%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,345%
70128Kreatine1,454%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,44%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,494%
70437IJzer1,194%
72570Thyroxine (vrij T4)1,184%
74064Geglyceerde hemoglobine1,193%
74895Kreatine-fosfokinase1,173%
70108Diaceetzuur1,233%
70449Transferrine1,163%
70716Reticulocyten tellen1,442%
70469Magnesium1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,2510%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,367%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,443%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay1,634%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie1,372%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3710%
;