(bv: 079699012, 029199155, 040401011, 110401024, 049899006, 049999013, 029199221, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149599028) met declaratienummer (15C897)

Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Nierontsteking


Prijs van: Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij NierontstekingKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 667 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 590,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7895%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2449%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,084%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,044%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine5,4491%
70443Kalium3,4689%
70442Natrium4,1488%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,6480%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,679%
74801Eiwit3,5678%
70116Ureum3,3577%
74802Albumine2,6171%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,5265%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,4564%
70715Trombocyten tellen2,3762%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,3660%
70421Fosfaat2,5259%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,8458%
70425Cholesterol, totaal251%
74251Cholesterol, HDL2,343%
70460Triglyceriden1,7341%
70303Sediment2,2935%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,134%
74896Alkalische fosfatase1,934%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,8632%
72646Parathormoon (PTH)1,7731%
71739Micro-albumine in urine2,4330%
70703Bezinkingssnelheid1,9128%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,8427%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,8227%
70130Urinezuur2,2523%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6823%
70424Alkali reserve2,3622%
74065HbAlc220%
70718Differentiele telling (machinaal)1,9420%
72649Ferritine1,719%
72573Thyrotrofine (TSH)1,5718%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,2918%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,7315%
70437IJzer1,713%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,4512%
72570Thyroxine (vrij T4)1,7211%
70119Chloride2,2210%
70449Transferrine1,7310%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,6110%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,0910%
74895Kreatine-fosfokinase1,399%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,699%
70716Reticulocyten tellen1,78%
74064Geglyceerde hemoglobine1,917%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,336%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,626%
72582Foliumzuur1,296%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,395%
70714Eosinofielen tellen1,845%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,655%
70128Kreatine3,285%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,925%
70717Differentiele telling (hand)1,794%
70476Immunoglobuline, elk2,534%
70211Eiwit2,54%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,423%
70108Diaceetzuur2,253%
70469Magnesium1,463%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,243%
70445IJzerbindingscapaciteit1,753%
70307Amylase1,383%
70704Bloedingstijd1,53%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)4,073%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk4,513%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)2,242%
70707Protrombinetijd1,182%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,522%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,496%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,674%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,263%
71105HBs antigeen1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,72%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7623%
;