(bv: 020108209, 192001071, 070601007, 120701020, 990022049, 990516014, 028899025, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149599015) met declaratienummer (15C886)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Nierontsteking


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij NierontstekingKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1648 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 650,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7886%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2454%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,799%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1215%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,555%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,154%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,033%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
3984824-uurs bloeddrukmeting.1,3211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,1261%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0819%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,086%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,053%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,062%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,352%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine4,6388%
70442Natrium3,786%
70443Kalium3,0386%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,2979%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,6178%
70116Ureum2,9175%
74801Eiwit3,3574%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,1369%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,7568%
74802Albumine2,3568%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,2167%
70715Trombocyten tellen2,1567%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,1560%
70421Fosfaat2,1260%
74896Alkalische fosfatase1,6450%
70425Cholesterol, totaal1,7549%
70303Sediment1,9548%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,645%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,8445%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5443%
74251Cholesterol, HDL2,0942%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,5539%
70703Bezinkingssnelheid1,5939%
70460Triglyceriden1,5639%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5938%
71739Micro-albumine in urine2,0731%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3629%
72646Parathormoon (PTH)1,6429%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6429%
72649Ferritine1,4528%
70424Alkali reserve1,9628%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,6626%
70130Urinezuur1,8522%
74065HbAlc1,5622%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,9419%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,3119%
70437IJzer1,4319%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,317%
72570Thyroxine (vrij T4)1,517%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,0316%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,5816%
70119Chloride1,7414%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,6813%
70449Transferrine1,3913%
74895Kreatine-fosfokinase1,3812%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1911%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,3511%
72582Foliumzuur1,1511%
70707Protrombinetijd1,2710%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,610%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,669%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,189%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,258%
70716Reticulocyten tellen1,598%
70717Differentiele telling (hand)1,618%
70476Immunoglobuline, elk2,647%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,446%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,386%
70128Kreatine3,66%
74064Geglyceerde hemoglobine1,595%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,215%
70469Magnesium1,365%
70108Diaceetzuur1,935%
70445IJzerbindingscapaciteit1,564%
70714Eosinofielen tellen1,624%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,454%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,174%
70307Amylase1,344%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,334%
70202Bilirubine, kwalitatief1,524%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,123%
72501Cortisol1,333%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,63%
70704Bloedingstijd1,33%
74758Bence Jones eiwit1,383%
70439Lipoiden, totaal1,053%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,743%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,572%
70496Osmolariteit2,272%
70211Eiwit2,212%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,562%
72640Beta-2-microglobuline1,522%
77291Haptoglobine1,512%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,1612%
71105HBs antigeen1,0910%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,599%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,397%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,893%
70643Immunodiffusie reactie2,463%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,13%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,388%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,283%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7728%
;