(bv: 990616016, 972802093, 069899234, 972804020, 199299005, 099699031, 149999005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149599008) met declaratienummer (15C879)

Een operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de urineleider


Prijs van: Een operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de urineleiderKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 127 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 895,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0675%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1528%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,366%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,1857%
190205Verpleegdag klasse 3B.9,5342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39859Cysto-urethroscopie.1,0819%
39860Chromocystoscopie.1,1713%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,311%
39172Ureterorenoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,186%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).13%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36152Ureterimplantatie in blaas, open procedure (zie 036153 voor laparoscopisch).1,1929%
36195Ureter operatie, open procedure (zie 036197 voor laparoscopisch).1,1223%
36170Retrograde endoscopische plaatsing van een stent (oa JJ), al dan niet met dilatatie van de ureter.1,1412%
39161Endoscopisch katheteriseren of sonderen van nierbekken of ureter.1,2110%
36032PartiŽle nefrectomie, open procedure (zie 036034 voor laparoscopisch).17%
36198Antegrade sondage en dilatatie van de ureter en/of het plaatsen van een stent (endoprothese).1,186%
36166Operatieve behandeling van een ureterocele.1,15%
36182Ureterolysis, bijvoorbeeld bij retroperitoneale fibrose, open procedure (zie 036183 voor laparoscopisch).1,15%
36002Nefrostomie, open procedure.1,25%
36202Operatief verwijderen van een of meerdere corpora aliena.14%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).14%
36085Percutane nefrolitholapaxie (PNL, PCNV).1,134%
36040Nefrectomie, open procedure (zie 036046 voor laparoscopisch).14%
36087Percutane nefrostomie.13%
35512Proeflaparotomie.13%
36196Ureter operatie na operatieve ingreep aan dezelfde ureter of in hetzelfde gebied.1,333%
36136Correctie van stenose overgang ureter op ileumlis.13%
36038Nephrectomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier, open procedure (zie 036039 voor laparoscopisch).12%
36131Implanteren van een of beide ureteren in een gečsoleerd darmsegment.12%
36042Nefrectomie met totale ureterectomie via een aparte incisie, open procedure (zie 036047 voor laparoscopisch).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36201Transurethraal verwijderen van een of meer corpora aliena.1,1412%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.110%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.14%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.2,673%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,43%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2724%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,4319%
39492Echografie van de buikorganen.1,5415%
87070Echografie van de buikorganen.1,3615%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.111%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.1,1110%
88118Antegrade pyleografie.1,2210%
39479Echografie van de nier.1,249%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,58%
120101Renografie (102).1,384%
120102Renografie met farmacologische interventie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,2578%
70419Kreatinine4,4178%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,5775%
70442Natrium4,0873%
70443Kalium4,1273%
70116Ureum3,7865%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,1562%
70715Trombocyten tellen2,4748%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,9248%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6439%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,0139%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10,5127%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,3825%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5121%
74896Alkalische fosfatase1,4619%
70703Bezinkingssnelheid1,8319%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,1817%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5617%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4717%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4216%
70303Sediment1,2915%
70119Chloride1,7314%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3814%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,1213%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,9213%
70707Protrombinetijd2,4812%
74802Albumine1,5512%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,6710%
70424Alkali reserve2,7810%
70421Fosfaat2,318%
70704Bloedingstijd4,937%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,577%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,857%
74801Eiwit1,56%
70468Melkzuur1,95%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,35%
70717Differentiele telling (hand)1,785%
70469Magnesium2,225%
70130Urinezuur1,134%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,144%
70737Tromboplastinetijd, partieel44%
70307Amylase1,434%
70460Triglyceriden1,173%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)13%
70425Cholesterol, totaal1,173%
70714Eosinofielen tellen1,673%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,23%
74895Kreatine-fosfokinase13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)32%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling12%
74251Cholesterol, HDL1,252%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,0541%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1933%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,8728%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,8325%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,0511%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,5310%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,2610%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,35%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.24%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,254%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,333%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,43%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1337%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie2,25%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay2,634%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,276%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2614%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,282%
39692Preassessment opname.1,0530%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3317%
39691Preassessment dagopname.14%
190034Afwezigheidsdag1,252%
190022Analyse behandeladvies en/of behandeling elders opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second opinion.12%
;