(bv: 991316029, 110101005, 029799035, 029099032, 099999036, 029899008, 039999010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149599004) met declaratienummer (15C875)

Immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Nierontsteking


Prijs van: Immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij NierontstekingKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 562 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 100,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,9689%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,6852%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,274%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,636%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,094%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,158%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,184%
87070Echografie van de buikorganen.1,543%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,373%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium5,3696%
70419Kreatinine8,8496%
70442Natrium7,1996%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,2291%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,5288%
70116Ureum4,9587%
74801Eiwit5,3786%
74802Albumine4,0882%
70715Trombocyten tellen4,0677%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,1275%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,7275%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,8774%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,3173%
70421Fosfaat3,5470%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,3258%
70425Cholesterol, totaal2,4755%
70303Sediment2,9950%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,7649%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase346%
74896Alkalische fosfatase3,0646%
70460Triglyceriden2,1346%
74251Cholesterol, HDL3,0146%
70718Differentiele telling (machinaal)2,9544%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,5743%
71739Micro-albumine in urine3,4642%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,8239%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,9938%
72646Parathormoon (PTH)2,4335%
70703Bezinkingssnelheid2,8733%
74065HbAlc2,2627%
70424Alkali reserve3,3724%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,6224%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)4,1323%
72573Thyrotrofine (TSH)1,6921%
72649Ferritine2,0721%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,4518%
70130Urinezuur4,0816%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,3216%
70437IJzer2,2115%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel7,0214%
72570Thyroxine (vrij T4)1,7913%
70449Transferrine2,1512%
70119Chloride4,3812%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)2,4712%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)5,0110%
74895Kreatine-fosfokinase1,5410%
70211Eiwit4,549%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4,189%
72582Foliumzuur1,538%
74064Geglyceerde hemoglobine2,618%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,787%
70717Differentiele telling (hand)2,767%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,837%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch5,127%
70716Reticulocyten tellen1,785%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,834%
76562Circulerende immuuncomplexen, per component1,873%
70128Kreatine3,663%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,353%
70707Protrombinetijd1,193%
70469Magnesium2,593%
70476Immunoglobuline, elk3,882%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,112%
77291Haptoglobine1,62%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,372%
70820BNP/NT-proBNP1,172%
70108Diaceetzuur6,52%
70307Amylase1,52%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,512%
72501Cortisol2,062%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,217%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,045%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,044%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,014%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,543%
71105HBs antigeen1,252%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief2,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,243%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay2,826%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie1,833%
79993CLB-referentietarief.2,423%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,2536%
;