(bv: 119499068, 069599032, 990027132, 029199161, 029399022, 069499014, 020110039, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149399056) met declaratienummer (15D658)

Operatie bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders


Prijs van: Operatie bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileidersKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 286 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 275,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1560%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3925%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1917%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4,4263%
190205Verpleegdag klasse 3B.6,0927%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,025%
39171Diagnostische hysteroscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) en/of inclusief eventuele endometriumbiopsie(en) en/of het verwijderen van een enkelvoudige poliep voor pathologisch onderzoek.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35587Laparoscopische of laparotomische behandeling endometriosis, uitgebreide chirurgie in een stadium IV-V.1,11100%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).2,885%
35020Operatie rectumprolaps bij volwassenen, resectie anaal.14%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).13%
36915Endoscopische operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen (zie 036916 voor open procedure).1,52%
35025Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).12%
36916Operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen, open procedure (zie 036915 voor endoscopisch).1,022%
37111Abdominale uterus extirpatie.1,022%
34911Endoscopische appendectomie (zie 034910 voor open procedure).1,032%
35588Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen of kleine bekken.1,432%
35589Laparoscopische of laparotomische behandeling endometriosis, cysteverwijdering.1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.14%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.14%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.2,752%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,841%
88090MRI bekken.18%
87070Echografie van de buikorganen.1,267%
87090MRI abdomen.1,145%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,034%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,4469%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,4750%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,5848%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,0131%
70443Kalium1,7431%
70419Kreatinine1,4131%
70442Natrium1,6630%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,1327%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,4421%
70715Trombocyten tellen1,5520%
70116Ureum1,2919%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,1318%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,0512%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,6212%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,2712%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,1910%
70703Bezinkingssnelheid1,429%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).19%
70718Differentiele telling (machinaal)1,578%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,668%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,267%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,817%
70468Melkzuur1,836%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,216%
70303Sediment1,445%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,135%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)14%
78041Zwangerschapsreactie uit serum14%
70119Chloride1,714%
70108Diaceetzuur1,894%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,324%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,034%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,174%
70110Indican1,54%
74896Alkalische fosfatase1,24%
70130Urinezuur13%
70714Eosinofielen tellen1,43%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,433%
70704Bloedingstijd1,13%
70424Alkali reserve4,083%
72510Progesteron1,252%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,252%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)12%
74801Eiwit1,252%
74802Albumine1,752%
70717Differentiele telling (hand)1,492%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,88%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,928%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,875%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,754%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,52%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2571%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).13%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,554%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1366%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4651%
39692Preassessment opname.1,0530%
190034Afwezigheidsdag29%
39691Preassessment dagopname.14%
;