(bv: 979001163, 029499039, 069499067, 099899050, 990616021, 990004048, 990916053, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149399011) met declaratienummer (15C840)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekkenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 611 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 975,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5662%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,152%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1431%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,8987%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,8112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,183%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,4249%
87070Echografie van de buikorganen.1,138%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,046%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,0675%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,4873%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,5870%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,1359%
70715Trombocyten tellen1,8140%
70703Bezinkingssnelheid1,8738%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9830%
70718Differentiele telling (machinaal)1,728%
70419Kreatinine1,1921%
70443Kalium1,2919%
70442Natrium1,2818%
70303Sediment1,1216%
70116Ureum1,2115%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2414%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2413%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,0413%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,7411%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1911%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2411%
74896Alkalische fosfatase1,1710%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,4510%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,0710%
70717Differentiele telling (hand)1,578%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,428%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine1,178%
74801Eiwit1,085%
70714Eosinofielen tellen1,555%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,495%
70307Amylase1,245%
74802Albumine1,054%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,273%
70119Chloride1,133%
70108Diaceetzuur1,273%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul1,043%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,083%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,4345%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,4638%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,6937%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,4824%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,2421%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,1219%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,4514%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,7612%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd1,5111%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch9,99%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,928%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,657%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,37%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,15%
71105HBs antigeen1,045%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,063%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,143%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,193%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).1,0312%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,257%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,374%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,1928%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0824%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0475%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2723%
39692Preassessment opname.12%
;