(bv: 990216074, 079999012, 990040009, 131999054, 100501032, 029499024, 099999035, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140401015) met declaratienummer (15B207)

Niersteenvergruizing bij Nier- of urinestenen


Prijs van: Niersteenvergruizing bij Nier- of urinestenenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6155 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 975,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7476%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0827%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0515%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,0162%
190035Dagverpleging I.1,0112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39860Chromocystoscopie.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36194Extracorporele Shock Wave Lithotrypsie (ESWL) voor urinewegstenen (zie 038858 voor ESWT bot- en spierstelsel).199%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,5572%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0415%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0212%
39492Echografie van de buikorganen.1,2411%
87070Echografie van de buikorganen.1,138%
39479Echografie van de nier.1,176%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,7334%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,6221%
70419Kreatinine1,2320%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,1513%
70303Sediment1,1311%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1710%
70443Kalium1,1410%
70442Natrium1,1310%
70116Ureum1,128%
70715Trombocyten tellen1,068%
70703Bezinkingssnelheid1,048%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,087%
70130Urinezuur1,227%
70421Fosfaat1,216%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,296%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,165%
74896Alkalische fosfatase1,045%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,044%
74802Albumine1,074%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,134%
70802Concrementen (zoals stenen), instrumentele methode1,253%
74801Eiwit1,083%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,032%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,132%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,32%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,1613%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,1910%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,363%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,144%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,016%
39691Preassessment dagopname.1,084%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,133%
;