(bv: 131999207, 099999037, 028999067, 990216006, 990089053, 219799011, 990027195, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301066) met declaratienummer (15C819)

1 tot 3 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse


Prijs van: 1 tot 3 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyseKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 21072 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 320,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7281%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2137%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0612%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,054%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,086%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine3,2381%
70443Kalium2,5181%
70442Natrium2,6880%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,5879%
70116Ureum2,4678%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,1577%
70421Fosfaat2,1177%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,0274%
74802Albumine2,0367%
72646Parathormoon (PTH)1,6457%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,9456%
70715Trombocyten tellen1,955%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,9755%
74801Eiwit2,348%
72649Ferritine1,6139%
70424Alkali reserve2,1135%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,7134%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,5433%
74896Alkalische fosfatase1,732%
70425Cholesterol, totaal1,4929%
70437IJzer1,6427%
74065HbAlc1,7126%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5426%
70130Urinezuur1,8325%
74251Cholesterol, HDL1,925%
70460Triglyceriden1,3224%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4923%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4721%
70449Transferrine1,4221%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4619%
70119Chloride1,6418%
70703Bezinkingssnelheid1,5817%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,7117%
70303Sediment1,5816%
71739Micro-albumine in urine1,7215%
70718Differentiele telling (machinaal)1,4215%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,715%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3314%
70716Reticulocyten tellen1,6413%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5313%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)212%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,138%
72582Foliumzuur1,118%
72570Thyroxine (vrij T4)1,317%
70445IJzerbindingscapaciteit1,417%
74895Kreatine-fosfokinase1,446%
74064Geglyceerde hemoglobine1,556%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,915%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,074%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,464%
70714Eosinofielen tellen1,654%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,194%
70820BNP/NT-proBNP1,24%
70128Kreatine2,373%
70469Magnesium1,293%
70108Diaceetzuur1,583%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,513%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,353%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,343%
70307Amylase1,262%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,212%
70476Immunoglobuline, elk2,542%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,0715%
71105HBs antigeen1,1411%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,385%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,593%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,372%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,972%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,592%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,728%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5716%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,543%
;