(bv: 159999012, 140301016, 029199263, 979002188, 129999074, 189599002, 990616004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301051) met declaratienummer (15C806)

Diagnostisch onderzoek bij Chronisch nierfalen


Prijs van: Diagnostisch onderzoek bij Chronisch nierfalenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7637 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 615,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0286%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1560%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0921%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,547%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0816%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,457%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,0876%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1219%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,096%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine3,4390%
70443Kalium2,589%
70442Natrium2,888%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,5686%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,3484%
70116Ureum2,3481%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8681%
70421Fosfaat1,7978%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,868%
70715Trombocyten tellen1,7668%
74802Albumine1,7467%
74801Eiwit2,1467%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,9263%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,1461%
72646Parathormoon (PTH)1,4358%
74896Alkalische fosfatase1,4448%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3947%
70425Cholesterol, totaal1,3544%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3842%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,5341%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3741%
70703Bezinkingssnelheid1,440%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3639%
74251Cholesterol, HDL1,6839%
70460Triglyceriden1,2738%
72649Ferritine1,4137%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2434%
71739Micro-albumine in urine1,4634%
70303Sediment1,5632%
70718Differentiele telling (machinaal)1,431%
70424Alkali reserve1,729%
74065HbAlc1,5228%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5127%
70437IJzer1,425%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,6725%
70130Urinezuur1,4824%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,3420%
70449Transferrine1,3920%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1618%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2917%
72582Foliumzuur1,1517%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,3616%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,9615%
70716Reticulocyten tellen1,4713%
70119Chloride1,7512%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,8612%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,6311%
74895Kreatine-fosfokinase1,239%
74064Geglyceerde hemoglobine1,498%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,748%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,187%
70476Immunoglobuline, elk3,17%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,597%
70445IJzerbindingscapaciteit1,57%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,186%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,835%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,495%
70714Eosinofielen tellen1,365%
74758Bence Jones eiwit1,355%
70469Magnesium1,444%
70717Differentiele telling (hand)1,554%
70211Eiwit1,254%
70820BNP/NT-proBNP1,264%
70307Amylase1,414%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk2,123%
77291Haptoglobine1,093%
70184Immuno-electroforese, na concentratie1,383%
70707Protrombinetijd1,73%
70108Diaceetzuur1,433%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,182%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk2,082%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,222%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,442%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,527%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,365%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,124%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,694%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,843%
71105HBs antigeen1,133%
70643Immunodiffusie reactie2,32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,344%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,964%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,722%
;