(bv: 069599037, 079899017, 069499060, 020107024, 979001230, 990516021, 219699028, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301050) met declaratienummer (15C805)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 12 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1722 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 415,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0546%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0734%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3124%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,6292%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,177%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,449%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,15%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,075%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,1711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4863%
87070Echografie van de buikorganen.1,1958%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,1412%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1111%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,014%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,033%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,163%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,043%
89070Echografie onderste extremiteit.1,132%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,562%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium9,195%
70442Natrium9,4695%
70419Kreatinine9,3495%
70116Ureum7,7893%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,4793%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,1392%
70715Trombocyten tellen4,7190%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.19,8788%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,7286%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,3780%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,7479%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10,4279%
74896Alkalische fosfatase2,3378%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,3278%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3377%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,3777%
74802Albumine3,0673%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3469%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,767%
70421Fosfaat3,5565%
74801Eiwit2,6757%
70718Differentiele telling (machinaal)2,351%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,7650%
70303Sediment1,7648%
70703Bezinkingssnelheid1,8346%
70119Chloride2,9842%
70307Amylase1,4234%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,6434%
74895Kreatine-fosfokinase1,933%
70469Magnesium3,0632%
70424Alkali reserve3,732%
70707Protrombinetijd3,1329%
72649Ferritine1,2328%
70437IJzer1,1123%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0923%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,1223%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,2822%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1722%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,1922%
72582Foliumzuur1,0722%
70717Differentiele telling (hand)1,9721%
70449Transferrine1,0819%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,919%
72646Parathormoon (PTH)1,2119%
70468Melkzuur1,7717%
70716Reticulocyten tellen1,4715%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,6414%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,8213%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1713%
70496Osmolariteit1,6312%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,1512%
70820BNP/NT-proBNP1,4112%
70130Urinezuur1,6111%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,2411%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,2410%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,8410%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,810%
70425Cholesterol, totaal1,159%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,29%
77291Haptoglobine1,159%
71739Micro-albumine in urine1,819%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,179%
74899Troponine, cardiale isovorm1,699%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,648%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,298%
70714Eosinofielen tellen1,998%
74151Lipase1,27%
70460Triglyceriden1,287%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,037%
74251Cholesterol, HDL1,386%
74065HbAlc1,196%
70476Immunoglobuline, elk2,926%
70445IJzerbindingscapaciteit1,236%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,886%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,425%
70108Diaceetzuur1,874%
74758Bence Jones eiwit1,414%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,734%
71511Vitamine B1, Thiamine1,113%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,163%
70487Fibrinogeen1,693%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,983%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,733%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,923%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,13%
72501Cortisol1,652%
70208Amylase1,362%
70211Eiwit2,072%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,752%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,052%
74064Geglyceerde hemoglobine1,182%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,462%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6441%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5535%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,2128%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,4526%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,8322%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,9220%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,2115%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,5613%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,1510%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,117%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,115%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,545%
71105HBs antigeen1,145%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,894%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,194%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,153%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd6,673%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk1,762%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,382%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,342%
70643Immunodiffusie reactie3,312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,311%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,236%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,775%
79993CLB-referentietarief.1,233%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,573%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,4616%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,5313%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,485%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0771%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0673%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,456%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,655%
;