(bv: 109999018, 140301056, 149899006, 099899073, 991216020, 029199131, 972802074, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301048) met declaratienummer (15C803)

Diagnostisch onderzoek bij Acuut nierfalen


Prijs van: Diagnostisch onderzoek bij Acuut nierfalenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 928 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 625,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7469%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1459%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0927%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,078%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,117%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,0881%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1724%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,089%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,083%
87090MRI abdomen.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine3,286%
70443Kalium385%
70442Natrium3,285%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,3882%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,9181%
70116Ureum2,3880%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,0175%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,9174%
70715Trombocyten tellen1,8772%
70421Fosfaat1,6468%
74802Albumine1,6168%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0563%
74801Eiwit2,0160%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,6356%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3553%
74896Alkalische fosfatase1,3653%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,7151%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3251%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3450%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3548%
70703Bezinkingssnelheid1,4541%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5537%
70303Sediment1,5336%
72646Parathormoon (PTH)1,1736%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6134%
72649Ferritine1,1532%
70424Alkali reserve1,4929%
70425Cholesterol, totaal1,1924%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0924%
71739Micro-albumine in urine1,1922%
74251Cholesterol, HDL1,3521%
70460Triglyceriden1,1321%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2720%
70437IJzer1,1620%
74065HbAlc1,2118%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,1518%
70119Chloride3,4215%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0315%
70449Transferrine1,1315%
70130Urinezuur1,3715%
74895Kreatine-fosfokinase1,2113%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1713%
72582Foliumzuur1,0512%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,9211%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,7711%
70307Amylase1,1611%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,9811%
70716Reticulocyten tellen1,4611%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,3610%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,339%
70707Protrombinetijd1,929%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,169%
70469Magnesium1,889%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,19%
70108Diaceetzuur1,177%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,637%
70717Differentiele telling (hand)1,627%
70445IJzerbindingscapaciteit1,476%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,646%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,146%
70820BNP/NT-proBNP1,185%
70476Immunoglobuline, elk35%
74758Bence Jones eiwit1,325%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,214%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)34%
70714Eosinofielen tellen1,274%
70468Melkzuur6,234%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,194%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,44%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,953%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,473%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,633%
70211Eiwit1,43%
74064Geglyceerde hemoglobine1,353%
70128Kreatine1,793%
70496Osmolariteit1,293%
74151Lipase1,152%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,52%
77291Haptoglobine1,082%
70494Cryoglobuline, kwalitatief12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,2411%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,210%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,367%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,396%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,136%
71105HBs antigeen14%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,53%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,313%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,443%
70643Immunodiffusie reactie1,863%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,565%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0521%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4923%
;