(bv: 069499064, 029299007, 990030024, 060301024, 020110082, 990089079, 020117020, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301041) met declaratienummer (15C799)

Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen


Prijs van: Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 564 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 850,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,996%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.6,852%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192052Hemodialyse met EPO.5,8668%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.1,9328%
192051Hemodialyse.5,5226%
192069Passieve centrum hemodialyse met EPO.6,0813%
39978Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.3,572%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,595%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,1825%
70443Kalium3,1120%
70116Ureum3,0218%
70419Kreatinine2,8718%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,7918%
70442Natrium3,0517%
70421Fosfaat1,9716%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,216%
74802Albumine1,8913%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,9713%
70715Trombocyten tellen1,9812%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,0711%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,1910%
70707Protrombinetijd2,377%
74896Alkalische fosfatase1,677%
72649Ferritine1,516%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,456%
70437IJzer1,56%
72646Parathormoon (PTH)1,596%
74801Eiwit1,686%
70449Transferrine1,555%
70424Alkali reserve2,325%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,685%
70119Chloride2,424%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,724%
70469Magnesium1,943%
70716Reticulocyten tellen1,343%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,823%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,623%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,513%
70718Differentiele telling (machinaal)1,793%
70130Urinezuur1,443%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,113%
70445IJzerbindingscapaciteit2,492%
70425Cholesterol, totaal1,372%
70460Triglyceriden1,562%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,673%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,123%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,563%
71105HBs antigeen1,722%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,312%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch25,632%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,52%
;