(bv: 099899089, 990030005, 149999013, 179799037, 020110061, 069599053, 099899093, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301039) met declaratienummer (15C798)

Shuntoperatie of verwijderen insulinepomp (Met verpleegligdagen)


Prijs van: Shuntoperatie of verwijderen insulinepomp (Met verpleegligdagen)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1508 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 220,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9258%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1840%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1927%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,472%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,487%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,3611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.2,9926%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1618%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,444%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,54%
39739Duplexonderz. arterien of venen1,454%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33692Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt.1,153%
33693Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt met bypass.1,1314%
33697Reconstructie arteriŽle of veneuze pool bij in- of uitwendige arterioveneuze shunt.1,1514%
33686Aanleggen intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD), open procedure (zie 033687 voor laparoscopisch).1,089%
33687Laparoscopisch aanleggen intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD, zie 033686 voor open procedure).1,17%
33701Revisie inwendige arterioveneuze shunt, open procedure (zie 033700 voor endovasculair).1,136%
33600Embolectomie van perifere bloedvaten.1,253%
33691Aanleggen uitwendige arterioveneuze shunt.1,152%
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.1,372%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.1,162%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,529%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,547%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,275%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,244%
84020Radiologisch onderzoek arteria brachialis.1,593%
80021Directe percutane arteriŽle punctie.1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,5258%
70443Kalium2,139%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,4837%
70442Natrium2,0536%
70419Kreatinine1,9633%
70116Ureum1,9929%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,9828%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,9421%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,9521%
70715Trombocyten tellen1,8520%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9619%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,9312%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,6612%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,9611%
70707Protrombinetijd2,3911%
70421Fosfaat1,6411%
74896Alkalische fosfatase1,389%
74802Albumine1,518%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,448%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,417%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,457%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,336%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,226%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,655%
70119Chloride1,645%
70718Differentiele telling (machinaal)1,414%
70703Bezinkingssnelheid1,284%
70424Alkali reserve1,864%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,644%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,993%
74895Kreatine-fosfokinase1,513%
74801Eiwit1,373%
72649Ferritine1,363%
70469Magnesium1,652%
70307Amylase1,352%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,072%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,822%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,645%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,344%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,694%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,73%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,222%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1978%
39692Preassessment opname.1,135%
39691Preassessment dagopname.1,158%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,144%
;