(bv: 020107013, 979001132, 069599010, 991316016, 990816010, 998418016, 029199229, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301034) met declaratienummer (15C794)

Diagnostisch onderzoek bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath


Prijs van: Diagnostisch onderzoek bij Insulinepomp of shunt of port-a-cathKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1434 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 440,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,751%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1436%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1717%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,864%
190035Dagverpleging I.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,9662%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,5512%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,618%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,094%
39739Duplexonderz. arterien of venen1,274%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.1,573%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,258%
84020Radiologisch onderzoek arteria brachialis.1,537%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,064%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,654%
87070Echografie van de buikorganen.1,213%
89070Echografie onderste extremiteit.1,333%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,23%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,123%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,187%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,235%
70443Kalium1,585%
70419Kreatinine1,455%
70442Natrium1,565%
70715Trombocyten tellen1,684%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,883%
70116Ureum1,243%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,43%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,823%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,863%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,863%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,843%
74896Alkalische fosfatase1,953%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,843%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,592%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,145%
39692Preassessment opname.1,075%
;