(bv: 109699011, 020109096, 131999273, 039999018, 109599017, 120701016, 990816025, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301032) met declaratienummer (15C792)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyseKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 16 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,665%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5939%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,526%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,3310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,3768%
190205Verpleegdag klasse 3B.4032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,3152%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,416%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,416%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,513%
39839Spirografische longfunctiebepaling.26%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.26%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,56%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.13%
36082Nierbiopsie.13%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).13%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.13%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.13%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.13%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.23%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.23%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
39837Residubepaling longen.23%
35280Leverbiopsie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3310%
3984824-uurs bloeddrukmeting.16%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,1187%
87070Echografie van de buikorganen.1,3958%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4323%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,8623%
89070Echografie onderste extremiteit.310%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,3310%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.16%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.16%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.16%
87090MRI abdomen.1,56%
39494Echografie van het hart.16%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.16%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.16%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.16%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.13%
83290MRI thoracale wervelkolom.13%
39479Echografie van de nier.13%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
39492Echografie van de buikorganen.13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
120100Nieronderzoek statisch (DMSA).13%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.13%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.13%
120102Renografie met farmacologische interventie.13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.23%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.23%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.13%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,384%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).21,0784%
70421Fosfaat9,6184%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,8584%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.48,7381%
70116Ureum22,3981%
70419Kreatinine25,9881%
70442Natrium24,1981%
70443Kalium23,9981%
70715Trombocyten tellen13,4881%
74802Albumine8,2577%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,6777%
70689C-reactive proteinen (CRP)1477%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,5477%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,7977%
74896Alkalische fosfatase6,9277%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,3877%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,3574%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,0974%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.25,3271%
70718Differentiele telling (machinaal)7,1871%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,8168%
72649Ferritine1,8958%
74801Eiwit6,8255%
70437IJzer1,848%
70303Sediment3,8645%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,2145%
72582Foliumzuur1,2945%
70469Magnesium3,4642%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,5442%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3142%
70703Bezinkingssnelheid7,2342%
72646Parathormoon (PTH)1,9242%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2342%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,4239%
70707Protrombinetijd5,3339%
70449Transferrine235%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,9135%
70119Chloride4,8235%
74895Kreatine-fosfokinase1,732%
70307Amylase1,532%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,1129%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)12,8626%
70424Alkali reserve8,526%
70717Differentiele telling (hand)5,1326%
70130Urinezuur1,4323%
70716Reticulocyten tellen223%
70425Cholesterol, totaal1,7123%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,1423%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)523%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,8319%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,1719%
70460Triglyceriden1,519%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,8319%
72570Thyroxine (vrij T4)1,416%
74251Cholesterol, HDL216%
70476Immunoglobuline, elk1,816%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,416%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,216%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,416%
74064Geglyceerde hemoglobine1,816%
71739Micro-albumine in urine1,616%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie316%
70445IJzerbindingscapaciteit1,416%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,816%
70704Bloedingstijd1,2513%
74899Troponine, cardiale isovorm2,2513%
70714Eosinofielen tellen2,7513%
70468Melkzuur1,513%
70820BNP/NT-proBNP3,7513%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel310%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk1,6710%
77291Haptoglobine110%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)110%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym26%
70732Bloedstollingsfactor V1,56%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,56%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)16%
71511Vitamine B1, Thiamine16%
74898Hydroxyboterzuur.dehydrogenase (HBDH).26%
70184Immuno-electroforese, na concentratie16%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)16%
70114Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief16%
70483Ammoniak5,56%
70212Calcium in faeces.2,56%
70202Bilirubine, kwalitatief6,56%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).1,56%
74065HbAlc26%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief16%
70723Heparine-tolerantie test16%
70428Angiotensine converting enzym16%
70496Osmolariteit1,993%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)23%
70494Cryoglobuline, kwalitatief13%
70206Vertering, kwalitatief13%
70108Diaceetzuur33%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)13%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces13%
70737Tromboplastinetijd, partieel103%
70208Amylase13%
70455Cholinesterase13%
70201Bloed (occult), kwalitatief13%
70738Trombinetijd23%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk23%
72575Thyroxine (T4)13%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk13%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)13%
70487Fibrinogeen23%
72420IgG subklassen13%
74901Ceruloplasmine13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief23%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)13%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen13%
72541Insuline13%
70204Gistproef13%
74803Myoglobine13%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)13%
70220Osmolariteit in faeces23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,5658%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch645%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch32,6739%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,3635%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,732%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,4323%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,5723%
71105HBs antigeen1,1719%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch7,3319%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,8319%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch216%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,7513%
70914Protozoaire cysten (concentratie)16%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,56%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,56%
70913Wormeieren (concentratie)16%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)43%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.13%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief33%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.13%
70620L-agglutinatie33%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.23%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch13%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd33%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)23%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch13%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.63%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,4642%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,8623%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,513%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,7513%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,2513%
79993CLB-referentietarief.1,3310%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie63%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie13%
72898Geneesmiddel, eiwitvrije fractie (naast een ander nummer in dit tarief) per monster53%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk53%
70827Zink43%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay33%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,8319%
193021Logopedie.56%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog13%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.13%
193012Enkelvoudige ergotherapie23%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog13%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.13%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190508Immunoglobuline i.v.153%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,6735%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191520Bortezomib, per toedieningeenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7258%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,2923%
190034Afwezigheidsdag1,56%
190031Verkeerde bed143%
39691Preassessment dagopname.13%
39692Preassessment opname.13%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).93%
;