(bv: 029199276, 990216071, 079799023, 020109101, 990216057, 089999065, 990026011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301019) met declaratienummer (15C780)

Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) bij Nierfalen


Prijs van: Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) bij NierfalenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 16528 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 135,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,378%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192062CAPD inclusief dialysemiddelen en EPO.6,8173%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.1,8346%
192061CAPD inclusief dialysemiddelen, excl. EPO.6,0928%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,3620%
70419Kreatinine2,1216%
70116Ureum2,0616%
70442Natrium1,4915%
70443Kalium1,2315%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,3514%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,114%
70421Fosfaat1,114%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,9613%
74802Albumine1,1312%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,5811%
74801Eiwit1,68%
70715Trombocyten tellen1,128%
74896Alkalische fosfatase1,068%
72649Ferritine1,028%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,167%
72646Parathormoon (PTH)1,037%
70437IJzer1,067%
70449Transferrine1,026%
70424Alkali reserve1,066%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,084%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,064%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,094%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,094%
70425Cholesterol, totaal1,024%
70119Chloride1,043%
70460Triglyceriden1,023%
70716Reticulocyten tellen1,363%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,123%
74065HbAlc1,083%
74251Cholesterol, HDL1,173%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,183%
70130Urinezuur1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,713%
71105HBs antigeen1,043%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,463%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,362%
;