(bv: 109699011, 990716003, 149399044, 170901048, 990416003, 191301009, 991416018, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301012) met declaratienummer (15C773)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyseKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 640 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 390,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,3773%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4929%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1624%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,496%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,8977%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,7720%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2129%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.2,335%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,083%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,064%
3984824-uurs bloeddrukmeting.1,553%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1835%
87070Echografie van de buikorganen.1,1420%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.16%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,126%
89070Echografie onderste extremiteit.1,834%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,514%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,593%
84020Radiologisch onderzoek arteria brachialis.1,013%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine5,989%
70443Kalium4,9389%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,5588%
70442Natrium4,9787%
70116Ureum4,687%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,9684%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,5381%
70715Trombocyten tellen2,8879%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,0179%
70421Fosfaat3,4477%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,8372%
74802Albumine2,9871%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2264%
74896Alkalische fosfatase1,8959%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,8656%
74801Eiwit2,9255%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7154%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,6553%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5951%
72646Parathormoon (PTH)2,0649%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,2746%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,8443%
72649Ferritine1,9741%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7138%
70703Bezinkingssnelheid1,4737%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6435%
70424Alkali reserve3,231%
70303Sediment1,8330%
70437IJzer1,8328%
70425Cholesterol, totaal1,5927%
70119Chloride2,6226%
70449Transferrine1,7324%
70130Urinezuur2,3922%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,8621%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,1821%
74251Cholesterol, HDL1,8819%
70460Triglyceriden1,4319%
74065HbAlc1,8419%
70716Reticulocyten tellen1,9218%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9818%
70707Protrombinetijd1,6717%
70307Amylase1,1515%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3815%
74895Kreatine-fosfokinase1,314%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,714%
72582Foliumzuur1,3214%
72573Thyrotrofine (TSH)1,314%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,6513%
70469Magnesium1,7312%
71739Micro-albumine in urine1,8212%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,511%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,311%
74064Geglyceerde hemoglobine2,0810%
70717Differentiele telling (hand)1,619%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,519%
70820BNP/NT-proBNP1,218%
70714Eosinofielen tellen1,547%
72570Thyroxine (vrij T4)1,37%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)26%
70445IJzerbindingscapaciteit1,786%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,395%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,265%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,675%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,235%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,314%
70108Diaceetzuur2,144%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel6,54%
70704Bloedingstijd3,494%
77291Haptoglobine1,324%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)33%
70468Melkzuur1,233%
74899Troponine, cardiale isovorm1,313%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,753%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,773%
70476Immunoglobuline, elk3,193%
70208Amylase1,113%
70212Calcium in faeces.2,182%
74151Lipase1,42%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,272%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,5719%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6318%
71105HBs antigeen1,2815%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,4412%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,89%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,828%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,176%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,494%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,044%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,593%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,323%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,953%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,192%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,392%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,56%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,386%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,887%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,6810%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1736%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0769%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,8224%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,824%
;