(bv: 149399029, 140301019, 120301003, 149599003, 972802109, 029999011, 179799009, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999193) met declaratienummer (15B112)

Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Reumatische gewrichtsontsteking


Prijs van: Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Reumatische gewrichtsontstekingKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 290 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 865,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,0280%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0673%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,035%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.2,0546%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,0943%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0233%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,1431%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0219%
87070Echografie van de buikorganen.1,1417%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,3110%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,0410%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,8510%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,99%
120030Statisch skeletonderzoek.18%
120031Meerfasen skeletonderzoek.18%
89070Echografie onderste extremiteit.1,17%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,076%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.15%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,035%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,035%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).1,034%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,053%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,953%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70703Bezinkingssnelheid2,1285%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,1585%
70715Trombocyten tellen2,1284%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,1582%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,1381%
70419Kreatinine2,1479%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,0379%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,5479%
74896Alkalische fosfatase1,9370%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,1265%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,844%
70718Differentiele telling (machinaal)1,8639%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5236%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,8535%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,1932%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1331%
74802Albumine1,3230%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0424%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,1923%
74801Eiwit1,4322%
74895Kreatine-fosfokinase1,3321%
70130Urinezuur1,0320%
72649Ferritine1,0520%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,2420%
70421Fosfaat1,118%
70116Ureum1,6417%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,5617%
70443Kalium1,3514%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,0913%
70442Natrium1,3113%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,0312%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,8811%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,1311%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,311%
70437IJzer110%
70303Sediment1,3610%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5410%
72570Thyroxine (vrij T4)1,069%
70425Cholesterol, totaal1,059%
74251Cholesterol, HDL1,528%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,238%
70460Triglyceriden1,038%
70449Transferrine16%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,026%
70128Kreatine2,36%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,536%
70717Differentiele telling (hand)1,595%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,755%
72582Foliumzuur1,035%
70476Immunoglobuline, elk2,245%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,085%
74065HbAlc1,224%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)14%
70714Eosinofielen tellen1,564%
70445IJzerbindingscapaciteit1,193%
70428Angiotensine converting enzym1,053%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,172%
72646Parathormoon (PTH)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,914%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)1,038%
71105HBs antigeen1,027%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,147%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,726%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,332%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk2,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,793%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5339%
;