(bv: 131999069, 119899017, 099699097, 020108045, 990416026, 199299033, 119999005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999172) met declaratienummer (15B098)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heupKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 13181 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 620,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5885%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0755%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38883Naaldbiopsie of punctie uit gewrichten.1,064%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,125%
80032Lokale injectie medicatie onder echo- of röntgengeleide.1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,3453%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).1,0624%
120031Meerfasen skeletonderzoek.122%
120030Statisch skeletonderzoek.1,0115%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0114%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,0414%
89213Arthrografie heupgewricht.1,0412%
120230SPECT van skelet detail.19%
39401Arthrografie van de heup.1,049%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,427%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,017%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,026%
88090MRI bekken.1,016%
83615Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.1,046%
89070Echografie onderste extremiteit.1,073%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,163%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal.1,2111%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,28%
70703Bezinkingssnelheid1,096%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,125%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,135%
70419Kreatinine1,075%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,084%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,214%
70443Kalium1,024%
70715Trombocyten tellen1,054%
70442Natrium1,024%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiënt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,197%
39692Preassessment opname.1,014%
;