(bv: 079499002, 990017048, 110901016, 028899032, 020112019, 029199134, 990030017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999146) met declaratienummer (15C724)

Operatieve behandeling van een gescheurde pees bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel


Prijs van: Operatieve behandeling van een gescheurde pees bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 915 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 915,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9389%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0438%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0218%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,017%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,3584%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,355%
190206Verpleegdag klasse 3C.2,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0119%
39412Arthroscopie van de schouder.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38173Operatie herstel cuffrupturen.1100%
38834Continuiteitsresectie gevolgd door arthrodese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht bij middelgrote beenderen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38877Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, beperkt.1,024%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,2426%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).122%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,049%
83615Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.1,17%
84213Arthrografie schoudergewricht.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,9231%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,2322%
70419Kreatinine1,0619%
70443Kalium1,0518%
70442Natrium1,0417%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,4113%
70715Trombocyten tellen1,2313%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4312%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,3210%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,3710%
70116Ureum1,058%
70718Differentiele telling (machinaal)1,066%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,155%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,155%
70703Bezinkingssnelheid1,574%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,953%
70707Protrombinetijd1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1,7935%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0173%
39692Preassessment opname.1,0136%
39691Preassessment dagopname.1,0110%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,164%
;