(bv: 099999050, 140301054, 979002139, 119499074, 991016021, 070801003, 979002181, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999141) met declaratienummer (15B083)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heupKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 77 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5759%
190011Eerste polikliniekbezoek.135%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0431%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.9,2588%
190205Verpleegdag klasse 3B.9,8811%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38885(Poli-)klinisch aanleggen van circulair arm- of beengips als vervolgbehandeling van elders behandelde of gereponeerde fracturen.2,53%
39680Perifeer infuus inbrengen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,7570%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0816%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2715%
89070Echografie onderste extremiteit.112%
120031Meerfasen skeletonderzoek.111%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,149%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).19%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.17%
120030Statisch skeletonderzoek.17%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).17%
87070Echografie van de buikorganen.15%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,55%
120230SPECT van skelet detail.14%
39401Arthrografie van de heup.14%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,0976%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,362%
70442Natrium2,3358%
70443Kalium2,2858%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,3357%
70419Kreatinine2,3857%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,1255%
70703Bezinkingssnelheid1,8347%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,4647%
70715Trombocyten tellen1,6142%
70116Ureum2,6239%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).427%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2126%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8823%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1823%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1922%
74896Alkalische fosfatase1,1322%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,8822%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2720%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2919%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,4618%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,6716%
70303Sediment1,1815%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.112%
70707Protrombinetijd3,2511%
74895Kreatine-fosfokinase1,2511%
74801Eiwit1,58%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,338%
70119Chloride1,338%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd17%
74802Albumine17%
70717Differentiele telling (hand)1,255%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,55%
74899Troponine, cardiale isovorm1,255%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,755%
70421Fosfaat1,334%
70307Amylase14%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)24%
70424Alkali reserve13%
72649Ferritine13%
70737Tromboplastinetijd, partieel13,53%
74065HbAlc13%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,1716%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,214%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,511%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,7511%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,255%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,255%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)24%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,53%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,8434%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,3314%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,157%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0978%
39692Preassessment opname.1,299%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.13%
;