(bv: 972804009, 040401002, 990516018, 040201010, 029399056, 109699016, 990027193, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999140) met declaratienummer (15B082)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heupKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.267%
190011Eerste polikliniekbezoek.133%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,33100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,567%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.133%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.133%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium1,567%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,567%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.367%
70703Bezinkingssnelheid1,567%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.167%
70419Kreatinine267%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,567%
70715Trombocyten tellen267%
70442Natrium1,567%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,567%
70820BNP/NT-proBNP133%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).733%
70303Sediment233%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel133%
70489ASAT, SGOT, transaminase133%
74801Eiwit133%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.333%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2133%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)133%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).633%
74895Kreatine-fosfokinase133%
70116Ureum233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch167%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,567%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk167%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1633%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.167%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname167%
;