(bv: 099699099, 990416046, 990027166, 029199155, 029099026, 020110101, 029199029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999139) met declaratienummer (15B081)

Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup


Prijs van: Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heupKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 63 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0281%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1532%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,2335%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.1,1115%
38895Verwijderen groot gips.1,1313%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.2,1710%
38889Vernieuwing gipsverband.1,3310%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.1,28%
38885(Poli-)klinisch aanleggen van circulair arm- of beengips als vervolgbehandeling van elders behandelde of gereponeerde fracturen.18%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.18%
38698Loopgips voor onderbeen.16%
38898Aanleggen zinklijmverband.1,335%
38583Gipskoker been.15%
38903Maken kleine statische spalk.13%
39100Gipsspalk voor hand en elleboog.13%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.13%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,4345%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,510%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,3310%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.18%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.18%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).16%
120030Statisch skeletonderzoek.16%
120031Meerfasen skeletonderzoek.16%
120230SPECT van skelet detail.15%
39401Arthrografie van de heup.15%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).15%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.25%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.13%
89213Arthrografie heupgewricht.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,513%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).110%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling18%
70419Kreatinine1,28%
70715Trombocyten tellen16%
70442Natrium16%
70443Kalium16%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.15%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).35%
70703Bezinkingssnelheid1,675%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.13%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39692Preassessment opname.18%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.15%
;