(bv: 028999057, 990916024, 182199034, 020109038, 972802078, 120701013, 020108189, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999096) met declaratienummer (15B058)

Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup


Prijs van: Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heupKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 32 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0778%
190011Eerste polikliniekbezoek.139%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38484Gipscorset.1100%
80032Lokale injectie medicatie onder echo- of röntgengeleide.111%
38895Verwijderen groot gips.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,1439%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,2939%
39401Arthrografie van de heup.117%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.117%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.16%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.16%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.16%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.26%
120030Statisch skeletonderzoek.16%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal.117%
70419Kreatinine117%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).117%
70442Natrium111%
70443Kalium111%
70116Ureum111%
70489ASAT, SGOT, transaminase16%
70715Trombocyten tellen16%
70130Urinezuur16%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.16%
74891ALAT, SGPT, Transaminase16%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).36%
74896Alkalische fosfatase16%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16%
70703Bezinkingssnelheid16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiënt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.111%
190021Klinische opname16%
39692Preassessment opname.16%
;