(bv: 069599008, 990716008, 149399051, 070401005, 069599048, 990062010, 991416024, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999063) met declaratienummer (15C698)

Meer dan 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Een reumatische aandoening


Prijs van: Meer dan 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Een reumatische aandoeningKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 34 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,89100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.267%
190011Eerste polikliniekbezoek.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39410Arthroscopie van de knie.156%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.144%
39540Capillaroscopie.133%
38883Naaldbiopsie of punctie uit gewrichten.111%
39405Kristalonderzoek van synoviale vloeistof en/of verdachte noduli (tophi).111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38816Synovectomie met behulp van radioactieve stof, gesloten procedure.211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.111%
120403Behandeling synovia met radioactief colloid per gewicht.211%
38903Maken kleine statische spalk.211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.178%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.233%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.2,6733%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.233%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.122%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).111%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.211%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).111%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).211%
87070Echografie van de buikorganen.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,7544%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,6733%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,6733%
74895Kreatine-fosfokinase133%
70703Bezinkingssnelheid3,3333%
74896Alkalische fosfatase433%
72649Ferritine133%
70715Trombocyten tellen3,6733%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,3333%
70419Kreatinine3,3333%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,6733%
70123Homocysteine122%
74891ALAT, SGPT, Transaminase322%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)122%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1022%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.322%
74802Albumine2,522%
70443Kalium211%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine111%
70425Cholesterol, totaal111%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.111%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)511%
70449Transferrine111%
70130Urinezuur111%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)111%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)111%
70437IJzer111%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)111%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch311%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase311%
70303Sediment311%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)111%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)111%
74801Eiwit111%
72573Thyrotrofine (TSH)111%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)211%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.111%
70442Natrium211%
72582Foliumzuur111%
74065HbAlc111%
70718Differentiele telling (machinaal)111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,567%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.211%
;