(bv: 990022043, 990416064, 070401013, 029299056, 991516053, 029299027, 131999038, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999062) met declaratienummer (15B041)

Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn


Prijs van: Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijnKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6912 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 665,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6282%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1864%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0625%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,188%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).1,189%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.1,522%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,0441%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,0434%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0510%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,0510%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,033%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,052%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,062%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,3915%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,210%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,079%
70419Kreatinine1,079%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,19%
70703Bezinkingssnelheid1,059%
70715Trombocyten tellen1,068%
70442Natrium1,088%
70443Kalium1,088%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,057%
72573Thyrotrofine (TSH)1,037%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,057%
74896Alkalische fosfatase1,046%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,056%
70116Ureum1,076%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,046%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,055%
74895Kreatine-fosfokinase1,065%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,024%
72582Foliumzuur1,034%
74801Eiwit1,14%
71511Vitamine B1, Thiamine1,094%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,043%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,063%
72570Thyroxine (vrij T4)1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,34%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2617%
;