(bv: 990004047, 990061045, 020109018, 991116012, 120401005, 979001157, 149599019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999050) met declaratienummer (15C695)

Operatie aan bekken / heup / bovenbeen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel


Prijs van: Operatie aan bekken / heup / bovenbeen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1407 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 050,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1275%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1631%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,0215%
190035Dagverpleging I.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.6,7860%
190205Verpleegdag klasse 3B.6,817%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39419Artroscopie van de heup in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde heup in een zitting.114%
39418Artroscopie van de heup.111%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,158%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38540Arthrotomie van de heup.1,0940%
38612Epifysiodese door middel van wegnemen van de groeischijf (epifysairschijf).1,118%
38522Epiphysiodese door middel van het wegnemen van de groeischijf.1,097%
38521Epiphysiodese door middel van krammen.1,175%
38512Operatieve behandeling ter verbetering van de stand door middel van osteotomie van de femurschacht of supracondylair.1,045%
38514Valgiserende of variserende en/of deroterende osteotomie, type Pauwels.1,055%
38541Capsulectomie en artrolyse van het heupgewricht.1,034%
38525Pseudarthrose operatie femurschacht door middel van transplantaat of osteotomie.1,034%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,043%
38520Beenplastiek van het femur.1,043%
38824Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.1,193%
38560Acetabuloplastiek.1,023%
38503Spongiosa uitruiming volgens Vogl, Camera of Trueta.1,062%
38807Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0560%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,6948%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2,0119%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,213%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.1,847%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,585%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,044%
89070Echografie onderste extremiteit.1,293%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,173%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,142%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,1244%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,0240%
70443Kalium3,0326%
70442Natrium2,9925%
70419Kreatinine3,0725%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,4523%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,9923%
70715Trombocyten tellen2,6821%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,9521%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,6617%
70703Bezinkingssnelheid4,8317%
70116Ureum3,4715%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8,0312%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,277%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,36%
70718Differentiele telling (machinaal)2,526%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,346%
74896Alkalische fosfatase2,236%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,265%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,185%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,325%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,514%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,714%
70119Chloride2,493%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,93%
70707Protrombinetijd2,263%
74802Albumine1,843%
70303Sediment1,32%
74801Eiwit1,562%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,5811%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,3110%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,589%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch19,36%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,076%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,84%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,713%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,8435%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,666%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,157%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0860%
39692Preassessment opname.1,0524%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4111%
39691Preassessment dagopname.1,045%
;