(bv: 990516024, 089999056, 990062010, 099499003, 219699029, 099999049, 029399022, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999048) met declaratienummer (15E345)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Osteoporose (botontkalking)


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Osteoporose (botontkalking)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 145 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 095,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8347%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0535%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0928%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,026%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,6487%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,9512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2635%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1139%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,3527%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,0627%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,0524%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,3824%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,1618%
120030Statisch skeletonderzoek.1,056%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,185%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,145%
87070Echografie van de buikorganen.1,384%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,094%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,254%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,094%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,0178%
70715Trombocyten tellen1,7678%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,3575%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8572%
70419Kreatinine2,0372%
74896Alkalische fosfatase1,4271%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,6968%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4267%
70443Kalium1,8366%
70442Natrium1,8366%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4464%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4363%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4262%
74802Albumine1,3861%
70116Ureum1,7260%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,5556%
70703Bezinkingssnelheid1,2756%
74801Eiwit1,2754%
70421Fosfaat1,6752%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,4852%
70707Protrombinetijd2,145%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,243%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,440%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2340%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1438%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,5433%
72646Parathormoon (PTH)1,1331%
70130Urinezuur1,0524%
70718Differentiele telling (machinaal)1,321%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,1617%
72570Thyroxine (vrij T4)1,213%
74895Kreatine-fosfokinase1,1812%
70469Magnesium1,1211%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,2411%
70307Amylase1,2410%
70119Chloride1,099%
70425Cholesterol, totaal1,388%
74065HbAlc1,098%
70303Sediment1,438%
70424Alkali reserve1,658%
72649Ferritine1,367%
70717Differentiele telling (hand)1,717%
70487Fibrinogeen1,057%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,177%
72109Hydroxyproline3,286%
70128Kreatine2,566%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,866%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,55%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,395%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,135%
70476Immunoglobuline, elk2,345%
72582Foliumzuur1,145%
70716Reticulocyten tellen2,54%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,234%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,94%
70437IJzer1,164%
74251Cholesterol, HDL1,814%
72511Testosteron1,183%
70460Triglyceriden1,393%
70714Eosinofielen tellen1,13%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,33%
70449Transferrine1,13%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,513%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,453%
72576Trijoodthyronine (T3)1,123%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,473%
74899Troponine, cardiale isovorm1,132%
72501Cortisol3,252%
70468Melkzuur1,142%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,142%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,022%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,87%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,536%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,934%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,356%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79996Registratietarief diabetesdienst.1,015%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1,7830%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0919%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0584%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5910%
;