(bv: 020117039, 049999012, 099899013, 991900007, 990004029, 131999015, 020117048, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999046) met declaratienummer (15B031)

Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn


Prijs van: Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijnKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 416 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 840,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7486%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0164%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2917%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39770Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid.141%
39765Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse.1,4141%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,0428%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.110%
39735Polysomnografie (PSG)18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,0842%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,0726%
81290MRI hersenen18%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,135%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72573Thyrotrofine (TSH)1,0911%
70715Trombocyten tellen1,1710%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1710%
70419Kreatinine1,1710%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,1710%
70703Bezinkingssnelheid1,1710%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.110%
70442Natrium1,218%
70443Kalium1,218%
70689C-reactive proteinen (CRP)18%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,157%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,286%
70116Ureum1,286%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,135%
72582Foliumzuur1,215%
71511Vitamine B1, Thiamine14%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14%
74895Kreatine-fosfokinase14%
74896Alkalische fosfatase1,223%
70449Transferrine1,353%
72649Ferritine1,353%
70437IJzer1,353%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2326%
;