(bv: 199299004, 979001172, 029999002, 990616003, 199299057, 179799006, 191301008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (129999068) met declaratienummer (15C662)

Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel


Prijs van: Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 19 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.19100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38913Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.2100%
39078Deroofing voor behandeling ernstige hydradenitis suppurativa (syn. acne ectopia).1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1100%
74065HbAlc1100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)6100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.14100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2100%
70442Natrium1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3100%
70108Diaceetzuur2100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2100%
70443Kalium1100%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1100%
70703Bezinkingssnelheid4100%
70116Ureum1100%
74895Kreatine-fosfokinase1100%
72582Foliumzuur1100%
70445IJzerbindingscapaciteit1100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3100%
70717Differentiele telling (hand)1100%
70419Kreatinine1100%
74896Alkalische fosfatase2100%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2100%
74802Albumine2100%
70718Differentiele telling (machinaal)4100%
70437IJzer1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2100%
;