(bv: 119899015, 990061049, 219699006, 020108111, 020108245, 020110005, 029199144, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (120301005) met declaratienummer (15C616)

6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidontsteking of eczeem


Prijs van: 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidontsteking of eczeemKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 6 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 321 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 900,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.6,5575%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5329%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.12,4240%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,7732%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,4131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,314%
39061Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests.1,594%
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38913Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.1,545%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39991Foto-therapie van chronische huidziekten, al of niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, behandeling gedurende de volgende elf maanden.8,3828%
39990Foto-therapie van chronische huidziekten, al dan niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, behandeling gedurende de eerste maand.5,6426%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2311%
87070Echografie van de buikorganen.1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,4342%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,0942%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,8241%
70419Kreatinine2,3138%
70715Trombocyten tellen1,9737%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0136%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9535%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,9835%
70116Ureum233%
74896Alkalische fosfatase1,9531%
70718Differentiele telling (machinaal)229%
70443Kalium2,1628%
70442Natrium2,1727%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,8527%
70703Bezinkingssnelheid1,7926%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,8925%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,224%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,9423%
70476Immunoglobuline, elk2,1516%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1516%
74802Albumine1,7916%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,8615%
74801Eiwit1,6714%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)6,513%
70425Cholesterol, totaal1,4812%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,712%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,8111%
70717Differentiele telling (hand)2,610%
70119Chloride1,658%
70714Eosinofielen tellen1,847%
70460Triglyceriden1,647%
72649Ferritine1,235%
72570Thyroxine (vrij T4)1,165%
70716Reticulocyten tellen3,395%
70130Urinezuur1,625%
70421Fosfaat2,274%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,224%
70437IJzer1,234%
74251Cholesterol, HDL1,984%
74895Kreatine-fosfokinase1,74%
70303Sediment1,464%
72582Foliumzuur1,134%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,273%
72501Cortisol2,133%
70307Amylase1,823%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.3,873%
70469Magnesium2,743%
74065HbAlc1,113%
70707Protrombinetijd2,473%
74064Geglyceerde hemoglobine1,273%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,223%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,243%
70449Transferrine1,363%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,132%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,762%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,372%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,622%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,662%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,818%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,268%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,617%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,26%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,673%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,423%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,692%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,8818%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,395%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,074%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,6268%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,0119%
190034Afwezigheidsdag2,086%
;