(bv: 069599021, 990616037, 029199274, 119999007, 079799032, 990035010, 182199015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (120201013) met declaratienummer (15D624)

1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een huidaandoening met blaren


Prijs van: 1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een huidaandoening met blarenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 8 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 225 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 640,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.7,8496%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,7440%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,356%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39061Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests.1,144%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39991Foto-therapie van chronische huidziekten, al of niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, behandeling gedurende de volgende elf maanden.12,4711%
39990Foto-therapie van chronische huidziekten, al dan niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, behandeling gedurende de eerste maand.6,6410%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,872%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,9145%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,7545%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,1944%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,4743%
70419Kreatinine3,6541%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,3441%
70715Trombocyten tellen3,6140%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,3839%
74896Alkalische fosfatase3,2934%
70718Differentiele telling (machinaal)3,6933%
70703Bezinkingssnelheid2,7328%
70116Ureum3,0227%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,1724%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,6922%
70443Kalium2,8120%
70442Natrium2,8719%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,3918%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,115%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,5612%
70425Cholesterol, totaal2,3711%
70460Triglyceriden2,3810%
70717Differentiele telling (hand)2,59%
70714Eosinofielen tellen2,618%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,518%
74802Albumine2,497%
70716Reticulocyten tellen3,116%
70303Sediment2,336%
74801Eiwit2,335%
74251Cholesterol, HDL2,735%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,825%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,294%
72573Thyrotrofine (TSH)1,444%
74065HbAlc1,614%
70130Urinezuur2,584%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,484%
70469Magnesium2,063%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,583%
70437IJzer1,483%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,433%
70119Chloride2,483%
74895Kreatine-fosfokinase2,022%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,092%
70421Fosfaat2,432%
72649Ferritine1,532%
70307Amylase2,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,656%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,885%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,464%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,824%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,143%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,633%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,682%
71105HBs antigeen1,372%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3820%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,098%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,8737%
;