(bv: 129999065, 109599008, 131999270, 990816007, 099699021, 990316030, 020108189, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119999015) met declaratienummer (15C606)

Consult op de polikliniek bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm


Prijs van: Consult op de polikliniek bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darmKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 27727 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 225,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1657%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0543%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,4834%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4432%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1627%
70715Trombocyten tellen1,1626%
70419Kreatinine1,2124%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1121%
74896Alkalische fosfatase1,1121%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1120%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1119%
70443Kalium1,1518%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,117%
70442Natrium1,1517%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,316%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1116%
74802Albumine1,1216%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3214%
70703Bezinkingssnelheid1,1213%
70116Ureum1,1213%
72649Ferritine1,1613%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1212%
72573Thyrotrofine (TSH)1,112%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1210%
72582Foliumzuur1,1210%
70718Differentiele telling (machinaal)1,098%
70437IJzer1,168%
72570Thyroxine (vrij T4)1,136%
70307Amylase1,15%
70449Transferrine1,135%
70425Cholesterol, totaal1,155%
70421Fosfaat1,125%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,214%
70460Triglyceriden1,134%
74251Cholesterol, HDL1,34%
74065HbAlc1,174%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,534%
74801Eiwit1,134%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,373%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,163%
74895Kreatine-fosfokinase1,073%
70445IJzerbindingscapaciteit1,322%
70476Immunoglobuline, elk1,332%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,452%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,039%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3312%
;