(bv: 131999025, 149999006, 109799049, 131999054, 109799030, 099799021, 099499013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119999009) met declaratienummer (15E330)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darmKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1349 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 815,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1145%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7138%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1931%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,843%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,585%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.9,7790%
190205Verpleegdag klasse 3B.10,269%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,3765%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2633%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,1115%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,312%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,4110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3539%
87070Echografie van de buikorganen.1,120%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,120%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2816%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,078%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,1989%
70443Kalium4,2386%
70442Natrium4,2186%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,7186%
70419Kreatinine4,286%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,1684%
70715Trombocyten tellen3,9382%
70116Ureum3,8779%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,0977%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,1472%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,1171%
74896Alkalische fosfatase2,170%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,169%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,0568%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,5265%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,5264%
74802Albumine2,0649%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9148%
70718Differentiele telling (machinaal)1,9341%
70703Bezinkingssnelheid1,6235%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,4134%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6332%
70307Amylase1,4632%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,8429%
70707Protrombinetijd2,6326%
70421Fosfaat2,322%
74801Eiwit1,4722%
74895Kreatine-fosfokinase1,4721%
70119Chloride1,9320%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,1319%
72649Ferritine1,3118%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,6218%
70303Sediment1,2216%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,7516%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,1615%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1615%
70437IJzer1,2314%
70469Magnesium2,9214%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1714%
70717Differentiele telling (hand)1,7113%
72582Foliumzuur1,1513%
70449Transferrine1,2111%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,8211%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,079%
70424Alkali reserve2,398%
72570Thyroxine (vrij T4)1,148%
70714Eosinofielen tellen1,748%
70716Reticulocyten tellen1,768%
74151Lipase1,617%
70468Melkzuur1,637%
74899Troponine, cardiale isovorm1,476%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,326%
70425Cholesterol, totaal1,286%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,515%
70445IJzerbindingscapaciteit1,444%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,164%
77291Haptoglobine1,164%
70460Triglyceriden1,564%
70208Amylase2,523%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,23%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,423%
70130Urinezuur1,133%
70820BNP/NT-proBNP1,263%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,143%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,133%
74065HbAlc1,213%
70476Immunoglobuline, elk2,332%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,052%
74251Cholesterol, HDL1,42%
70496Osmolariteit1,682%
72646Parathormoon (PTH)1,072%
70487Fibrinogeen1,382%
70108Diaceetzuur1,142%
71511Vitamine B1, Thiamine1,122%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu4,932%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,4719%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3915%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,4712%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,8712%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,69%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,178%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,048%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,166%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,486%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,494%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,693%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3631%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1812%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,949%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,8321%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,294%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1361%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,294%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1473%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,747%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,943%
;