(bv: 140301018, 029299020, 990616055, 149599005, 059899042, 089999066, 020117008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899030) met declaratienummer (15B005)

Een (dag)behandeling bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)


Prijs van: Een (dag)behandeling bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1589 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 550,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,2293%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2846%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,159%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,029%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,094%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,2382%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,3280%
70715Trombocyten tellen3,3179%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,7473%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,1472%
70419Kreatinine3,0471%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,0269%
74896Alkalische fosfatase2,9165%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,8663%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,8563%
74802Albumine2,6451%
70703Bezinkingssnelheid2,7447%
70443Kalium2,4747%
70442Natrium2,4344%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,9243%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,642%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,4637%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,7431%
70116Ureum2,3930%
70718Differentiele telling (machinaal)2,4329%
72649Ferritine1,9927%
72582Foliumzuur1,6423%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9719%
70437IJzer1,8817%
70307Amylase2,3317%
72573Thyrotrofine (TSH)1,5813%
70449Transferrine1,8311%
74801Eiwit2,110%
70421Fosfaat1,877%
70425Cholesterol, totaal1,917%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,686%
74151Lipase2,366%
70717Differentiele telling (hand)2,426%
74065HbAlc1,765%
72570Thyroxine (vrij T4)1,675%
70714Eosinofielen tellen2,235%
70460Triglyceriden1,635%
70445IJzerbindingscapaciteit2,175%
74251Cholesterol, HDL1,835%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,674%
70716Reticulocyten tellen2,484%
74895Kreatine-fosfokinase2,034%
70469Magnesium1,573%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,653%
70208Amylase2,643%
70119Chloride1,53%
70128Kreatine2,272%
77581Proteine S totaal antigeen2,282%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,582%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk3,942%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,113%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,372%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,592%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72816Diuretica, screening2,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,263%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,4430%
;