(bv: 029399007, 099699032, 069499056, 089999072, 029199120, 972800062, 069899243, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899027) met declaratienummer (15B003)

Meerdere dagbehandelingen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)


Prijs van: Meerdere dagbehandelingen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1710 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 155,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,3283%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2543%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,184%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.5,2699%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.3,4911%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0810%
120034Skeletdensitometrie heupen.1,013%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,4782%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,6880%
70715Trombocyten tellen3,6480%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,2176%
70419Kreatinine3,5474%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,3871%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,567%
74896Alkalische fosfatase3,3367%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,1565%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,1464%
70703Bezinkingssnelheid3,2151%
74802Albumine3,248%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,3247%
70443Kalium3,1446%
70442Natrium3,0644%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,8144%
72649Ferritine2,538%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,9435%
70116Ureum2,8932%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6828%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,7422%
70437IJzer2,1621%
72582Foliumzuur1,7220%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,3318%
70307Amylase2,3118%
72573Thyrotrofine (TSH)1,5114%
70449Transferrine2,1113%
74801Eiwit2,2111%
74065HbAlc1,898%
70421Fosfaat2,198%
70717Differentiele telling (hand)2,367%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,797%
70716Reticulocyten tellen1,886%
74895Kreatine-fosfokinase1,836%
70425Cholesterol, totaal1,726%
72570Thyroxine (vrij T4)1,245%
74151Lipase2,665%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,015%
70460Triglyceriden1,65%
70714Eosinofielen tellen2,555%
74251Cholesterol, HDL24%
70445IJzerbindingscapaciteit1,844%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,24%
70469Magnesium2,334%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,83%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk4,93%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,713%
70119Chloride1,013%
70707Protrombinetijd1,332%
77581Proteine S totaal antigeen2,32%
78192Erytrocytenvolume8,852%
70424Alkali reserve1,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,534%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,543%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,093%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,842%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,862%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie3,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190507Infliximab (bij M. Crohn)1,9212%
190529Infliximab (bij colitis ulcerosa2,155%
190514Infliximab (Remicade) intraveneus bij reumatoÔde artritis2,343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.139%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,8834%
190021Klinische opname4,935%
;